Bengkel Pengurusan Operasi Gudang & Stor by Devindran A/L Raju
Date: 9 & 10 August 2023 (Wednesday & Thursday)
Time: 9:00am to 5:00pm
Venue: ON LINE TRAINING
Introduction:
Kemudahan Gudang/Stor memainkan peranan yang penting dalam proses rantaian bekalan keseluruhan. Gudang juga di kenali sebagai pusat pengedaran. Perniagaan yang terlibat dalam menyimpan barang-barang fizikal memerlukan satu amalan pengurusan gudang yang berkesan. Amalan itu adalah perlu untuk memastikan produk selamat disampaikan daripada pembekal rangkaian kepada pengguna.

Amalan-amalan tersebut yang mestilah releven, mudah untuk digunakan dan yang paling penting , ia perlu sesuai dengan anggaran kos syarikat. Dengan mengambil kira bahawa gudang boleh menjadi pelaburan modal terbesar syarikat dan juga tempat menunggu sebelum produk sampai pelanggan.

Pengurusan Gudang dengan baik dan terancang menawarkan pelbagai kelebihan dalam usaha untuk kekal berdaya saing . Dengan mengambil langkah-langkah yang perlu untuk dari awal hingga akhir,  hasilnya akan menjadi sebuah kemudahan yang beroperasi dengan cekap, menggunakan ruang secara berkesan , mengekalkan kawalan kos dan pada akhirnya, mencapai matlamat utama jangkaan organisasi.
Objectives:
1. Menganalisis isu-isu dan konsep-konsep yang berkaitan dengan pengurusan gudang dan setor.
2. Mereka- bentuk dan menguruskan operasi gudang.
3. Meningkatkan ketepatan, pengesanan dan mengurangkan Masalah.
4. Memahami sistem yang berkesan untuk menguruskan gudang dan setor.
5. Mengenal pasti cara terbaik untuk mengukur dengan tepat prestasi gudang.
6. Membina langkah-langkah praktikal yang mengurangkan kerosakan dan hapus kira.

Program Content:
Modul 1 : Asas Pergudangan/Stor
1.1 Definisi Gudang/Stor
1.2 Jenis-jenis Gudang/Stor
1.3 Jenis-jenis barang yang disimpan

Modul 2 : Ciri-ciri Gudang
2.1 Jenis-jenis bangunan dan peralatan
2.2 Sistem Penyimpanan Gudang
2.3 Reka bentuk Gudang

Modul 3 : Pengurusan Operasi Gudang
3.1 Prosedur menerima stok
3.2 Mengenal pasti stok  & Sistem Rakaman
3.3 Prosedur Penyimpanan

Modul 4 : Operasi Pengagihan Produk
4.1 Pengambilan Produk & Semakan
4.2  Pembungkusan
4.3 Pemunggahan & Rekod keluaran

Modul 5 : Pengurusan Inventori
5.1 Pengurusan Inventori sebagai sebahagian daripada Pengurusan Gudang berkualiti.
5.2 Fungsi Inventori
5.3 Objektif Kawalan Inventori
 
Modul 6 : Pengiraan Stok
6.1 Jenis-jenis Pengiraan Stok
6.2 Organisasi untuk pengiraan stok
6.3 Pengesahan
6.4 Perbezaan rekod & Pembetulan

Modul 7 : Kemudahan Sokongan Gudang
7.1 Pengendali Bahan & Peralatan pergudangan
7.2 Bahan-bahan untuk pembungkusan
7.3 Pengkodan & kaedah terbaru
7.4 Keselamatan Gudang

Modul 8 : Mengukur Prestasi Gudang
8.1 Memenuhi pesanan/Kepuasan pelanggan 
8.2 Keberkesanan Kos
8.3 Mematuhi peraturan dan undang-undang
 
Methodology:
• Kuliah
• Pembentangan
• Perbincangan kumpulan / interaksi
• Kajian kes

Who Must Attend:
1. Eksekutif, Pegawai, Penyelia Logistik , Gudang , Jualan , dan Perancangan.
2. Pemimpin Bahagian,  perkeranian  Logistik , Gudang , Jualan , dan Perancangan.
Investment Fees:
RM1,590.00 (Including 6.00% Service Tax) per participant (Standard Fee)
RM1,400.01 (Including 6.00% Service Tax) per participant (Early Bird Fee, register by 03 August 2023)

Group incentive: Register 3 participants from the same organization, the 4th participant is FREE. (Buy 3 Get 1 Free)
Registration:
There are 3 methods to register for this training:
  1. Kindly click here for online registration. Register Now.
  2. Kindly download this registration form, and fill up all the particulars. Please fax back to +6-03-6270-9993. Click here to download Registration Form (177KB).
  3. Call us to register. Tel: +6-03-6270-9883.
Notes:
This Training Programme is HRD Corp Claimable Course *Subject to HRD Corp Terms & Conditions.

Human Resource Development Corporation (HRD Corp)HRD Corp Registered Training ProviderHRD Corp Claimable
We Are An Approved Training Provider Under HRD Corp Claimable Course With Human Resource Development Corporation (HRD Corp)